Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lyngen kommune
Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET

Sentralbord 77 70 10 00
Telefax 77 71 00 16

Du kan sortere kontaktlista med å klikke på overskriftene (navn, tittel, avdeling, telefon). Du kan også søke på navn, tittel eller avdeling.
Ansatteliste
Etternavn, fornavn Tittel Telefon

Administrasjonen

Grønvoll, Kjellaug Helse- og omsorgssjef 400 28 523
Holst, Anette Oppvekstsjef 400 28 559
Lintho, Leif Rådmann 400 28 520
Lyngen kommune, Postmottak post@lyngen.kommune.no 77701000

Barnevern

Mortensen, Tone Barnevernsleder 400 28 512
Samuelsen, Catarina Barnevernkonsulent 400 28 649
Sherbakova, Julia Barnevernspedagog 400 28 519

Eidebakken skole

SFO 40028568
Arlauskiene, Ingrida Assistent
Bjørklund, Renate Avd. leder mellom trinn/lærer 40028576
Bjørn, Lena Assistent skole
Bostad, Trude Lærer
Corneliussen, Tord IKT-ansvarlig 95938061
Eidebakken, skole E-postadresse 40028563
Eidebakken skole, Helsesøster/Logoped Helsesøster 40028581
Ellingsen, Ingebjørg Lærer
Fagerborg, Edel Assistent sfo og skole
Fjellstad, Lisbeth Sekretær 40028563
Forsaa, Vidar lærer
Fyhn, Brita Lærer
Fyhn, Nina Steinberg Lærer
Fyhn, Tone Assistent sfo og skole
Garfjell, Øystein Avdelingsleder ungdomstrinnet 40028575
Georgsen, Terese Lærer
Gulbrandsen, Guro Lærer
Hansen, Henning Lærer
Helmersen, Lill Lærer
Hoe, Kathrine Sekretær 40028563
Jørgensen, Astrid Lærer
Jørgensen, Trond-Ivar Lærer
Karlsen, Hanne Christine Lærer
Kristiansen, Heidi Assistent skole
Kviteberg, Stian Vernepleier 40028569
Larsen, Gerd Rådgiver 40028571
Larsen, Hanne Lill Skogheim Lærer
Larsen, Kari-Anne Liafjell Lærer
Larsen, Linn Cathrin Lærer
Larsen, Rita Lærer
Lien, Kyrre Lærer
Lund, Annie Skogheim Lærer
Paulsen, Lise Lærer
Rognli, Guro Lærer
Rygh, Tormod Assistent skole
Sandaaker, Mette Lærer
Sandstrand, Elin Assistent
Skjerve, Reidar Lærer
Solberg, Bodil Anita Avdelingsleder småtrinnet 40028580
Steinberg, Inger-Lise Lærer
Strøm, Astrid M Rektor 40028565
Sørensen, Elisabeth Bruvold Lærer
Taavetti, Salla Lærer
Teigen, Ole Anton Lærer
Utsi, John Henrik Lærer

Eidebakken skole - voksenopplæringa

Iversen, Tone Leder VO /Lærer 40028583
Olsen, Camilla Lærer 40028643

Helse, sosial og omsorg adm.

Larsen, Lillian 400 28 518

Helsestasjonen

Frøjd, Birgitta Jordmor / Helsesøster 77711716
Nordli, Anne-Hilde Helsesøster 77711717
Valø, Hilde Helsesøster 1 77711718

Hovedtillitsvalgt

Andreassen, Pål Hovedtillitsvalgt Skolenes Landsforbund
Bostad, Trude Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 95452576
Karlsen, Lene Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbundet
Kleveland, Wenche Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 46506507

Hovedverneombud

Jakobsen, Ingunn Hovedverneombud 95441566

IKT

Hansen, Dag Ove IKT konsulent 400 28 511
Samuelsen, Svein Fagleder IKT 99599348
Ødegård, Finn Tore IKT konsulent 400 28 521

Kavringen barnehage

Edderkoppen 40028632
Kavringen, Barnehage E-postadresse 40028633
Larsen, Berit Dyrstad Enhetsleder/Barnehagestyrer 40028633
Rygh, Bjørg

Knøttelia barnehage

Krøkebærtua 40028647
Grønnbakk, Liss Enhetsleder/ styrer 40028611
Knøttelia, barnehage E-postadresse 40028611
Letto, Gunn Miljøterapeut

Kommunekassen

Mboob, Ibrahima Kommunekasserer 40028538
Olsen, Aud-Hilde Sekretær - kommunale avgifter 40028505
Samuelsen, Halvard Avdelingsleder skatt 40028539
Skatteoppkreveren, Lyngen E-postadresse 40028539

Kulturskolen

Eggen, Arnt Bjørnar Lærer 46166503
Hansen, Marianne Holst Lærer 48261971
Ringbakken, Bård Enhetsleder/rektor 932 03 089

Lenangen barnehage

Eriksen, Angela Enhetsleder 400 28 610
Kristiansen, Stine Barnehagelærer 40028610
Lenangen, barnehage E-postadresse 40028610
Leonhardsen, Marly Pedagogisk leder 40028610
Liestøl, Liv Assistent

Lenangen omsorgssenter

Hjemmetjenesten 40028626
Kjøkkenet 40028625
Vaktrom 40028623
Krag, Gøril Enhetsleder 40028624
Myreng, Harriet Omsorgsarbeider/kontorfullmektig 40028627

Lenangen skole

Andreassen, Pål Lærer
Bolstad, Cecilie Lærer
Eliassen, Evy Assistent
Eliassen, Geir Kåre Lærer
Hansen, May-Tone Barne- og ungdomsarbeider
Jensen, Aina Lærer
Larsen, Bodil Rektor 40028588
Lenangen, Skole E-postadresse 40028590
Lillevik, Bjørn Lærer/Avdelingsleder b-trinnet
Lillevik, Ellinor Barne- og ungdomsarbeider
Lund, Jessica Lærer/Rådgiver
Mælen, Anette Lærer
Ribe, Rita Lærer
Robertsen, Kjell Ivar Lærer/ avd.leder u-trinnet/ kontakt Jægervatn leirskole 40028589
Robertsen, Liv Heidi Fjellstad Sekretær 40028590
Vikten, Åse Mona Lærer

Lyngen Legekontor

Lyngen, Legekontor Legekontoret@Lyngen.nhn.no 77701170

Lyngen folkebibliotek

Hansen, Åse Enhetsleder/Bibliotekstyrer 40028550

Lyngsdalen oppvekstsenter

Eggen, Ann-Kristin Barnehagestyrer 40028607
Eidet, Line Førskolelærer 40028607
Einebakken, Lena Barne- og ungdomsfagarbeider 40028607
Grønvoll, Hildegunn Sekretær/lærer 40028606
Halvorsen, Peggy Lærer 40028606
Larsen, Eirin Rektor 40028605
Lyngsdalen, Oppvekstsenter E-postadresse 40028606
Rodahl, Liz Lærer 40028606

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Fysioterapiavdelingen 77711714
Grønvoll, Inger Nysted Økonomikonsulent 77711705
Grønvoll, Lise Nysted Kommunefysioterapeut 77711710
Jensen, Inger-Lise Sekretær helsestasjon 77711704
Lyngstunet, Helse- og omsorgssenter 77711700
Nesheim, Sjur Kommunepsykolog 40028639
Osvaldsen, Vigdis Kjøkkensjef 77711708
Samuelsen, Anette Ergoterapeut 77 71 17 02
Skogvang, Monika O. Sekretær, pleie/omsorg 77711700
Utsi, Svein Arne Ambulerende vaktmester 95175560

Lyngstunet, Hjemmetjenesten

Grønvoll, Ingvild Enhetsleder

Lyngstunet, Korttidsavdeling/KAD

Odden, Torunn Enhetsleder 77711737

Lyngstunet, Langtidsavdeling

Elveslett, Janne Enhetsleder 77711739
Karlsen, Lene Sykepleier 77711700

Lyngstunet, Rus og psykiatritjenesten

Sørensen, Liv-Merethe Enhetsleder 40028630

Oppvekst og kultur adm.

Olsen, Kåre Bjørnar Prosjektarbeider, klubbarbeider, utekontakt/ungdomskonsulent 400 28 622
Samuelsen, Hans Ove Rådgiver 400 28 598
Sørensen, Hege Kulturkonsulent (vikar) 400 28 593

Ordfører

Johnsen, Dan Håvard Ordfører 400 28 560
van Gemert, Line Varaordfører 907 75 702

Plan, næring og teknikk

Ditlefsen, Beathe Konsulent 400 28 522
Kristiansen, Even Rådgiver 400 28 514
Skog, Edmund Avd.ingeniør kart/oppmåling 400 28 549
Skogvang, Bjørg Konsulent 400 28 535
Størseth, Terje Jordbrukssjef 480 77 097
Torstad, Elisabeth Skogbrukssjef i Nord Troms 400 28 515

Rådmannens stab

Grønaas, Hilde Økonomisjef 400 28 555
Grøtterud, Odd-Harald Konst. brannsjef 951 34 806
Holm, Edel Sekretær lønn 400 28 540
Isaksen, Inger-Helene Konsulent 400 28 524
Isaksen, Tom Jarle Rådgiver økonomi 400 28 528
Karlsen, Kåre Prosjektleder 951 26 479
Kjærvik, Stig Næringssjef 400 28 510
Langgård, Peter Personalrådgiver 400 28 531
Nilsen, Tove Konsulent lønn 400 28 541
Nordli, Kjell Arvid Boligkonsulent 400 28 545
Nyheim, Jorunn Prosjektleder «Lyngenløftet» 917 17 430
Schousgaard, Christian Konst. kommuneoverlege 40028599
Sørensen, John-Terje Prosjektleder HMS 414 25 614

Servicekontoret

Haugen, Aud Sekretær 400 28 503
Henriksen, Åse Arkivleder 400 28 509
Larsen, Ellinor Sekretær 400 28 506
Leonhardsen, Elise Temleder servicekontoret 400 28 504
Lyngdal, Tone Sekretær 400 28 507

Solhov bo- og aktivitetssenter

Aktivitetssenter 40028619
Berg, Elin Vernepleier 1 40028618
Olsborg, Marit Enhetsleder 40028615
Pettersen Karlsen, Aud Avdelingsleder 40028616
Solhov, bo- og aktivitetssenter 40028616

Teknisk drift

Bårdsen, Arne Arbeidsleder
Eriksen, Tor Vakmester 90192278
Fjellstad, Kåre Leder teknisk avdeling 40028631
Jegervatn, Berit Avd.ingeniør vann og avløp 400 28 536
Johansen, Rune Vaktmester 90192253
Karlsen (Kelner), Alf Vedlikehold I 40028554
Kviteberg, Gry-Hege Beredskapsavløser 40028628
Langgård, Jan Erik Vaktmester 97167113
Lyngdal, Espen Feier
Mackay, Kjell Gunnar Vaktmester 48031799
Sørensen, Asbjørn Vaktmester 950 63 184
Wikbo, Willy Vaktmester 40028646

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben Enhetsleder 40028614
Språk Norsk - Norwegian