Frisklivssentralen Lyngen gir et tilbud til de som ønsker og har behov for å endre levevaner. Dette skjer gjennom veiledning og tilpassede tiltak innen fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Med utgangspunkt i individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud vil målet være å oppnå en bedre helse og økt livskvalitet.

Frisklivsresept

Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen. En frisklivsresept varer i 12 uker, med mulighet for forlenging v/ behov.

Aktivitetstilbud

Frisklivssentralen har ukentlige trimgrupper på Lyngseidet og i Lenangen.

Det er også mulighet for å få et individuelt tilpasset treningsprogram ved behov.

Røykeslutt

Det gis individuell veiledning i dette.

Røykesluttkurs arrangeres ved etterspørsel.

Kosthold

Det gis individuell veiledning innen kosthold.

Bra Mat-kurs arrangeres ved etterspørsel.

 

Kontaktperson: Lise Nysted Grønvoll, Kommunefysioterapeut, tlf. 40028637

Mail: frisklivssentralen@lyngen.kommune.no

 

                                  TIMEPLAN LYNGEN                                    

 

MANDAG

 

TIRSDAG

 

ONSDAG

 

TORSDAG

 

FREDAG

 

 

Adresse: Lyngstunet Helse- og omsorgssenter, Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet