kommunevapen.png
bilde 3
bilde 2
Dalbotn Lyngsdalen
Home > Kultur > Lag og foreninger > Article

Lyngen Historielag

2003-01-03

 

 

Leder:             Rolf Magne Hansen  -  mob. 95179420
Nestleder:       Ole Johansen  -  mob. 93005465
Sekretær:       Hallvard Robertsen
Kasserer:        Hallvard E. Olsen
Styremedlem: Randi Rivertz
Vara:             Torbjørg Berg, Kari Sollid, Reidun Høgås
 
 
Stiftet 27.10.1997
 
Formål:
            - fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern
            - samle inn og ta vare på alt som har betydning for Lyngens historie og som
              kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene
 
Aktiviteter:
            - arrangere møter, kurs og ekskursjoner
            - forestå registrering og innsamling av materiale av lokalhistorisk interesse
            - arbeide for å få utgitt lokalhistoriske skrifter
            - arbeide for vern av fornminner og kulturminner
            - samarbeide med aktuelle kommunale og andre offentlige organer
 
Antall medlemmer per nov. 2010: 47
 
Medlemskontigent: kr. 150,- for enkeltmedlem.  kr. 100,- for familiemedlem.
 
 

 

Language Norsk - Norwegian