Målgruppe

 • Personer som bor/ oppholder seg i Lyngen kommune og som har psykiske problemer eller lidelser, eller rusproblemer

 • Pårørende nettverk

 • Samarbeidende instanser (f.eks. fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten etc)

 • Gravide med rusproblemer

 

Hvordan komme i kontakt med oss

 • Henvisning fra din fastlege

 • Henvisning fra spesialisthelsetjenesten

 • Henvisning fra NAV

 • Du kan selv ta kontakt med oss, enten pr. telefon eller ved oppmøte

 • I tilfelle en annen tar kontakt på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg

 

Hva kan vi hjelpe deg med 

 • Individuelle støttesamtaler på kontor eller i hjemmet

 • Oppfølging i forbindelse med innleggelse i institusjon, og hvis du har behov for hjelp når du kommer hjem

 • Legemiddelassistert behandling (LAR)

 • Koordinering av ulike tjeneste tilbud, og oppfølging av personer med behov over tid

 • Etablering av basisgruppe sammen med fastlege og NAV rundt personer med sammensatte behov

 • Hjelp til å finne sosiale aktiviteter

 • Råd og veiledning til deg og/ eller dine pårørende

 • Hjelp til administrering av medikamenter det det er behov

 • Gruppebaserte aktiviteter

 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:

Lyngstunet helse og omsorgssenter, Lyngseidet

 

Våre telefonnummer:

Liv-Merethe Sørensen – sosionom/ avdelingsleder, tlf. 400 28 630

Elin Wikbo - psykiatrisk sykepleier, tlf. 400 28 642

Unni Johansen – psykiatrisk sykepleier, tlf. 916 16 843

Geir Steinvik – miljøterapeut, tlf. 400 28 645

Svein Rygh – miljøterapeut, tlf. 476 41 519

Andreas Holm – fritidskontakt/ miljøarbeider, tlf. 91571048

Tjenesten vår er bemannet og tilgjengelig daglig frem til 19.30.

Vakt telefonnr: 915 71 048

Ved behov for akutt hjelp kontaktes legevakt 116117

 

Sollia Aktivitet (sosial fellesskap og møteplass)

Åpent hver onsdag fra 12.00 – 19.00.

Torsdager regnes som tur dager/ aktivitetsdager

Daglig leder Ingunn Jakobsen – tlf. 915 71 048

 

Psykisk helse – døgnavdeling, tlf. 400 28 636

Avdelingsleder: Liv-Merethe Sørensen, tlf. 400 28 630

 

Tjeneste for barn og unge

Ressursgruppe for barns beste

Kommunepsykolog