A
Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn (KF-324)
Avslag på søknad - klage (KF-149)

B
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101)
Betalingsavtale (KF-249)

E
Egenmelding ved fravær (KF-710)

F
Forespørsel om papirskjema (KF-248)
Fri fra undervisning (KF-255)
Fritak fra bo- og driveplikt (KF-147)
Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114)
Fødselspermisjon (KF-228)

G
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan (KF-141)
Grunneiertillatelse til jakt på rovvilt (KF-407)

H
Henvendelse til kommunen (KF-327)
Henvisning - logopedi for voksne (KF-200)
Høringsuttalelse (KF-118)

I
Innmelding skole (KF-130)

K
Kartbestilling (KF-275)
Kommunale lokaler og anlegg - leie (KF-137)
Konsesjon for salg og utleie av videogram (KF-198)

L
Landskapsevaluering

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding (KF-172)

N
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt (KF-210)

O
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)
Overføring av ferie - Søknad (KF-292)

P
Permisjon (KF-343B)

R
Ris og ros til kommunen (KF-280)

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Skatteattest - melding om (KF-131)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skjøte (KF-315)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-273)
Spørsmål til spørretimen (KF-150)
Startlån (KF-205)
Søknad om torg-/salgsplass (KF-243)
Søknad på stilling (KF-405B)

T
test
Timeregistrering og fraværsliste (KF-711)

V
Vannmåleravlesning (KF-224)
Voksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Voksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)

Nederst