Ved eventuell utvidelse av stilling kan stillingsprosenten bli endret.

Nærmere opplysninger: Leder Gøril Krag, tlf 40028624.

Søknadsfrist 28.februar 2019.

Du kan søke elektronisk her.

Alle som blir tilsatt må legge fram politiattest.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.