Engasjementet har følgende arbeids- og ansvarsområder:

 • Koordinere alle kommunale aktiviteter til nyankomne og bosatte flyktninger

 • Oppfølging og veiledning i bolig

 • Jobbe mot næringslivet for å skaffe arbeidsplasser.

 • Planlegge og gjennomføre introduksjonsprogrammet.

 • Ha hovedansvaret for å legge et langsiktig og helhetlig løp for integrering av tilflyttere

 • Følge opp den enkelte bruker i henhold til gjeldende interne rutiner

 • Saksutredning i forhold til saker innenfor fagområdet

 • Kontakt med frivillige; lag og foreninger for å fremme integrering

 • Kontakt/samarbeid med Nav, IMDI og andre eksterne samarbeidsparter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3 –årig relevant høgskoleutdanning, søkere med annen relevant kompetanse kan også søke på engasjementet.

 • Erfaring fra eller kjennskap til tverrkulturelt og frivillig arbeid vil bli vektlagt.

 • Må kunne beherske godt både norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

 • Ha god erfaring i bruk av dataverktøy.

 • Ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og løsningsorientert.

 • Ha evne til å skape trygge relasjoner og evne til å stå i utfordrende situasjoner.

Andre krav:

Politiattest må fremlegges ved ansettelse. Må ha førerkort og disponere bil.

Du må oppgi minst 2 referanser. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og innkalt til intervju. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og referanser, i tillegg til den formelle kompetansen.

Søknadsfrist: 10.03.19

Du kan søke elektronisk her.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder for voksenopplæringa Audun Johnsen tlf 97659204 eller epost: audun.johnsen@lyngen.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.