Innkjøpssjef i Nord-Troms:
Jonny Bless
Tlf. 400 28 842
E-post: jonny@ntroms.no

I tillegg er økonomisjef kommunens koordinator og kan kontaktes ved spørsmål om anskaffelser i Lyngen kommune.

Kommunens gjeldende reglement for anskaffelser er vedtatt av kommunestyret.