Møteplan 1. halvår 2020

Utvalg

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyre

 

13.

 

23.

 

11.

F-skap/PAU

27.

 

31.

 

27.

 

Levekårsutvalget

 

18.

 

01.

27.

 

Næringsutvalget

27.

 

 

 

 

 

AMU

 

 

 

 

 

 

Råd for folkehelse

27.

 

 

 

4.

 

Kontrollutvalget

27.

 

12.

 

28.

 

Regionrådet

9/29

24-25

24

28

26

23

Fylkestinget

 

 

 

 

 

 

  Møteplanen er satt opp med forbehold om endringer.

  Endringer vil bli lagt ut på Lyngen kommune si hjemmeside. Det vil bli sendt ut særskilt innkalling.