Lyngen Kommune har vedtatt å bosette inntil 30 flyktninger i 2023. Det vil derfor være behov for at disse får leie private boenheter, fortrinnsvis i sentrumsområdet til Lyngseidet. Da det er usikkert hvor mange som kommer og hvor lenge de eventuelt vil bli, vil det ikke kunne tegnes langtidskontrakter.

Dersom du har bolig for utleie til flyktninger, ber vi om at du kontakter flyktningkonsulent Camilla Van Gemert på telefon 41464492, eller på epost Camilla.van.Gemert@lyngen.kommune.no