1.-4.klasse ved skolene i Lyngen har i snart to uker hatt oppmøte på skolene med nye rutiner og alternativ organisering.

Klassene har vært delt inn i grupper med faste voksne, og det har vært mye utetid og nye hygienetiltak, samt deling av uteområdet. Vår erfaring er at både barn og voksne har vært fornøyd med å få litt av hverdagen tilbake, selv om det er en litt annerledes skolehverdag.

Fra kommende mandag, 11.mai, har regjeringen bedt om en gradvis oppstart av 5.-10.klasse i hele Norge.

I Lyngen har vi gjort lokale tilpasninger i forhold til elevtall og romsituasjon ved den enkelte skole.

Fra mandag 11.mai starter 5.-10 klasse på Lenangen skole, 5.-7.klasse ved Lyngsdalen oppvekstsenter, samt 5.-7.klasse og 10.klasse ved Eidebakken skole opp med stedlig undervisning.

Fra mandag 18.mai vil resterende klassetrinn starte opp.

Ved Eidebakken skole vil det være alternerende dager med hjemmeskole og oppmøte for både mellomtrinn og ungdomstrinn.

Ved Lyngsdalen oppvekstsenter vil elevene fra 1.-7.klasse møte på skolen hver dag, Det samme gjelder alle elevene ved Lenangen skole.

1.-4.klasse ved Eidebakken skole møter alle dager.

Skolebussene går som normalt, men vi oppfordrer likevel elever til å gå/sykle eller kjøres til og fra skolen.

Skolebussene har egne tiltak for smittevern.

Skolene organiserer elevene i mindre grupper slik smittevernveilederen legger opp til, bruker alle deler av skolenes lokaler, og tilrettelegger for mye uteskole.

Det er en fordel om man i hjemmene ikke omgås mange andre barn på fritiden.

Skolene vil også organisere slik at elevene har ulike oppmøtesteder når skoledagen starter, både inne og ute. Lyngen kommune har gode, romslige lokaler og fine uteområder i skolene Mye av skoletiden vil tilbringes ute, så det er viktig av elevene kler seg godt. Innendørs i skolene vil vi rydde unna utstyr, tilrettelegge for smitteverntiltak og ta i bruk alle rom.

Det vil ikke bli servert skolemåltid resten av dette skoleåret, så vi ber elevene ta med matpakke med lunsj og en drikkeflaske

Det er et viktig prinsipp for smittevern at alle er helt friske når de kommer på skolen, så dersom man er snufsete eller utilpass, eller viser andre tegn på luftveisinfeksjon eller sykdom må man holde seg hjemme og ta kontakt med lege. Dersom en elev blir syk i løpet av skoledagen må barnet hentes så snart som mulig, og deretter ta kontakt med lege.

Skolene vil følge nasjonal veileder for åpning av skolene, og alle ansatte vil ha gjennomført opplæring i smittevern og rutiner for forebygging av smitte før åpning.

Den enkelte skole og klasse vil gi ytterligere informasjon om oppmøtested og dag.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Eidebakken skole:
Rektor Tone Iversen, epost tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no, tlf 952 55 222

Lenangen skole:
Rektor Bodil Larsen, epost bodi.larsen@lyngen.kommune.no, tlf 908 43 508

Lyngsdalen oppvekstsenter
Rektor Eirin Larsen, epost eirin.larsen@lyngen.kommune.no, tlf 926 50 092

Skolene i Lyngen ønsker alle våre elever velkommen tilbake til en litt annerledes hverdag.

 

Lyngseidet, 7.mai 2020

 

Anette Holst, Tone Iversen, Eirin Larsen og Bodil Larsen