Det er for tiden svært lite Covid-19 smitte i vår region. Derfor kan besøksrestriksjoner som ble innført for å beskytte de mest sårbare i vårt samfunn endres.

Fra og med 20.05.20 vil det være mulig for beboere på våre omsorgsinstitusjoner å få begrenset besøk av sine nærmeste pårørende etter avtale med avdelingene.

Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan besøk skal avtales og gjennomføres. Det er svært viktig at disse følges nøye for å hindre at det kommer smitte inn på institusjonene.

Det gjøres samtidig oppmerksom på at dersom det oppstår endringer i lokalt smitteutbrudd, vil man på kort varsel måtte stenge institusjonene igjen.

Forutsetninger for besøk

 • Besøkende må være frisk uten forkjølelse-/influensasymptomer og kan ikke ha vært i nærkontakt med personer som har vært syk (luftveissymptomer).
 • Besøkende kan ikke ha oppholdt seg på steder som har utbredt Covid-19 uken før besøket.
 • Besøket skal avtales på forhånd med institusjonen og kan vare inntil en time.
 • Besøket skal gjennomføres i henhold til retningslinjer for institusjonen. Besøkende informeres om disse ved ankomst.

For Lyngstunet gjelder følgende:

 1. Hver beboer kan få et besøk hver uke av inntil 2 pårørende. Det trenger ikke være samme pårørende hver gang.
 2. Besøket gjennomføres i kantine eller på besøksrommet i 1. etasje. Kantineinngangen brukes.
 3. Unntaksvis kan beboere få besøk på rommet hvis helsetilstand tilsier at det er nødvendig.
 4. Besøkende må ringe på når de ankommer og de vil da få komme inn.

Kontakttelefoner:
Langtidsavdeling 418 65 685 
Korttidsavdeling 418 65 680
3. etasje 418 65 693

For Lenangen omsorgssenter gjelder følgende:

 1. Nærmeste pårørende kan besøke beboere etter avtale.
 2. Besøket gjennomføres på aktivitetsstue i 1. etasje. Unntaksvis på rommet.
 3. Besøkende må ringe når de ankommer for å få komme inn.

Kontakttelefon: 400 28 623

 

For Solhov bosenter gjelder følgende:

 1. Nærmeste pårørende kan besøke beboere etter avtale.
 2. Besøket gjennomføres på beboers rom.
 3. Beboere kan dra ut med sine pårørende etter nærmere avtale.

Kontakttelefon: 400 28 616

 

Carol Pascoe

Kommuneoverlege

Her kan du se våre interne rutiner for hvordan besøk skal gjennomføres.