Mandager 1800-2100: Treffpunkt (fra 6.klasse)

Onsdager 1700-1930: GLA. Mellomtrinnet

Onsdager 1930-2200: GLA.8.-10.klasse

Fredager 1700-2000: GLA.Mellomtrinnet

Fredager 2000-2300: GLA.8. klasse og opp

Inne i lokalet skal smittevernreglene som Folkehelseinstituttet anbefaler følges. Syke ungdommer kan ikke komme på klubben/treffpunktet. Dette gjelder selv ved svært milde luftveissymptomer og tegn på sykdom. Ved henting skal foreldre vente ute.

Alle besøkende må registrere seg med fullt navn, og kontaktinformasjon til foresatte.