Nye åpningstider:

Mandager 1800-2100: Treffpunkt (fra 6.klasse)

Onsdager 1700-1930: GLA. Mellomtrinnet

Onsdager 2000-2200: GLA.8.-10.klasse

Fredager 1700-1930: GLA.Mellomtrinnet

Fredager 2000-2300: GLA.8. klasse og opp

Inne i lokalet skal smittevernreglene som Folkehelseinstituttet anbefaler følges. Alle skal være nøye med håndvask og holde en meters avstand. Syke ungdommer kan ikke komme på klubben/treffpunktet. Dette gjelder selv ved svært milde luftveissymptomer og tegn på sykdom. Ved henting skal foreldre vente ute.

Vi har satt max 20 deltagere per gruppe. Påmelding skjer via SMS til klubbleder/utekontakt. 

Alle besøkende må registrere seg med fullt navn, og kontaktinformasjon til foresatte.