Målgruppe for vaksinasjon er den samme som tidligere.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

  • beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
  • alle fra fylte 65 år.
  • gravide etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester. Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
  • Barn og voksne med:
  • Diabetes type 1 og 2
  • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  • nedsatt immunforsvar.
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen mener kan gjøre en ekstra utsatt ved influensa.

Vaksineringen vil gjennomføres på en annen måte enn tidligere grunnet pågående korona pandemi og behov for å følge de nasjonale smittevernsreglene.  Mer informasjon om gjennomføring vil bli publisert innen 10.10.2020.

 

Med hilsen

 

Carol Pascoe

Kommuneoverlege