Kommunekassa er underlagt stabsleder, og oppgavene er knyttet til kommunens regnskaps- og økonomiforvaltning.
 
Kommunekassen er ansvarlig for behandling av innkomne faktura, utfakturering, kommunale avgifter og gebyrer, og kan også gi veiledning innenfor gjeldende regelverk på disse områdene eller henvise deg videre til rette instans.
 
Ta kontakt dersom du har spørsmål om:
  • faktura fra Lyngen kommune
  • faktura til Lyngen kommune
Har du spørsmål om fastsetting av skatt, må du kontakte Skatteetaten. For mer informasjon, besøk Skatteetatens hjemmeside.
Du må nå bestille skatteattester selv via altinn.no - les mer her.
 
Oversikt over kommunekassens medarbeidere finner du her.