Tirsdagstrimmen 3. etasje Lyngstunet

Tirsdagstrimmen
(Stolgymnastikk/styrke). Lyngstunet omsorgssenter
tirsdager kl 11.00-12.00 eldre
og pensjonister.

En kan få rekvisisjon av kommunefysioterapeut for å benytte tilbudet. Kontakt tlf: 40028637

Arrangør: LYNGEN KOMMUNE
: 3 etg Lyngstunet
Tid: torsdag 1. januar
General