Bingo Eidebakken

: Skytterhuset, Eidebakken
Tid: onsdag 24. april 19:00