Bingo Eidebakken

: Skytterhuset, Eidebakken
Tid: onsdag 8. mai 19:00