Bingo Eidebakken

: Skytterhuset, Eidebakken
Tid: onsdag 15. mai 19:00