Bingo Eidebakken

: Skytterhuset, Eidebakken
Tid: onsdag 22. mai 19:00