Bingo Eidebakken

: Skytterhuset, Eidebakken
Tid: onsdag 29. mai 19:00