Skeid Lyngen

Lørdag 17 august braker det løs på avslutningen av Lyngen Kulturfestival - Skeid Lyngen 2019!

Skeid er en konkkurranseform for de tre nasjonale hesterasene: dølahest, fjordhest og nordlandshesten/lyngshest. Navnet Skeid betegnet tidligere bygdestevner med hestekamper og kappritt, en skikken er også omtalt i Islandske sagaer. I Norge var dette en tradisjon frem til 1800-tallet. På norrønt betyr Skeid slette eller mo, hvor en hadde ferdighetsprøver til hest. Man har valgt å bruke denne betegnelsen på signaturaktiviteten til de nasjonale hesterasene for å spille videre på den lange tradisjonen vi har med å bruke disse hestene i Norge.

En skeidbane består av ulike momenter som hestene må igjennom. Det finnes flere vanskelighetsgrader, som gjør det mulig for alle å delta, uansett alder ig utdanningsnivå. Mens rasens egenskaper, hva som foregår og hvorfor rytter/hest gjør som den gjør underveis (da dette vil variere.) På denne måten er Skeid en publikumsvennlig og kunnskapsformidlende konkurranseform som gjør det spennende å være publikum, også om man ikke kan noe om hest.

Deltakende hester skal være registrert i rasens nasjonale register. Deltakere (personer) i vanskelige klasser må være medlem i et lokallag tilknyttet en av raseorganisasjonene.

Det blir også barneridning/barneskeid.

VELKOMMEN!!

Arrangør: Lyngen Kulturfestival
: Viking Cabins, Lyngenfjordveien 88 9060 Lyngseidet
Tid: lrdag 17. august 11:00