Lyngen Kirke- og Bygdekor

Lyngen Kirke- og Bygdekor går i gang med en ny sesong på menighetshuset.
Vi synger mye forskjellige repertoarer og øver hver mandag kl 18:30, og holder på til 21:00.
Vi ønsker flere kvinner og menn med i koret.

Dirigent: Tove Haugerudbråthen.
Pianonist: Natalia Furmankova.

Velkommen!!

: Menighetshuset, 9060 Lyngseidet
Tid: mandag 26. august 18:30