På eget ansvar?"- Tvangsevakueringen av Nord-Troms

Heidi Stenvold er ansatt som konservator/sosialantroplog ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, men er også tilknyttet Det helsevitenskapelig fakultet UiT-Norges arktiske universitet. Stenvold skriver avhandling om tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms med fokus på de Tvangsevakuertes levekår. Torsdag 12.september 2019 kommer Stenvold til biblioteket i Lyngen for å holde foredraget <> - tvangsevakueringen av Nord-Troms.

Enkel servering:)

Velkommen!

Arrangør: Lyngen folkebibliotek
: Lyngen folkebibliotek, 9060 Lyngseidet
Tid: torsdag 12. september 18:00