Ealla` go giella?- Lever språket?

Velkommen ti seminar om det samiske språkets fortid, nåtid og framtid i Lyngen.

2019 er FNs internasjonale urfolksspråkår, og for å markere dette inviterer Giellasiida til seminar om samsisk språk i Lyngen.
Ealla`go giella /lever språket?" skal belyse og diskutere det samiske språkets fortid, nåtid og framtid i Lyngen. Seminaret er gratis og vi byr på både lunsj og middag til alle påmeldte.

Til seminaret kommer foredragsholdere med gode kunnskaper og fornorsking, språkbytte og revitalisering av samiske språk og kultur, både generelt og her i Nord-Troms spesielt. Samisk barnehagetilbud vil også bli tematisert.

Absolutt alle er velkomne, og vi har lagt seminaret til en lørdag slik at alle som er interessert i temaet, får anledning til å delta.
Spesielt håper vi at foreldre, politikere, språkarbeidere og ansatte i barnehage/skole legger av dagen.

Seminaret foregår i hovedsak på norsk. Noen innlegg vil være på samisk, og disse blir simultantolket til norsk.

Påmelding gjøres per e-post til inga.lillevoll@hotmail.com eller sms til 99535605, innen lørdag 5. Oktober.

Arrangør: Giellasiida/Samisk språksenter i Kåfjord
: Solhov, 9060 Lyngseidet
Tid: lrdag 19. oktober 10:00