Tirsdagstrim 3 etg. Lyngstunet

Tirsdagstrimmen, Lyngstunet omsorgssenter, fellesstua i 3 etg.
Hver tirsdag, fra kl. 11.00-12.00. Stolgymnastikk/styrke for beboerne og hjemmeboende. En kan få taxi rekvisisjon av kommunefysioterapeut for å benytte tilbudet. Kontakt tlf: 40028637 Fysioterapi, Lyngen kommune

Arrangør: Fysioterapi/rehabavd., Lyngen kommune
Tid: tirsdag 24. september 11:00
Sports