Skolegudstjeneste

5.trinn v/Eidebakken skole inviterer til gudstjeneste siste skoledag før juleferien.
Ses:)

Arrangør: Lyngen menighet/5.Trinn v/Eidebakken skole
: Lyngen kirke, 060 Lyngseidet
Tid: torsdag 19. desember 13:00