Årsmøtet i hjelpekorpset

Årsmøte for Lyngen Røde Kors blir 22.10.19. Kl 20.00
Sted: Skytterhuset

Velkommen:)

Arrangør: Lyngen Røde Kors Hjelpekorps
: Skytterhuset, Eidebakken
Tid: tirsdag 22. oktober 20:00