Åpent møte

Verneområdestyret inviterer til informasjonsmøte der Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci er tema. Vi håper at mange finner veien til Tindevangen for et trivelig og informativt møte.

Agenda:
• Pål Knutsson Medhus – Inspirator og opplevelsesutvikler, Lyngsalpan landskapsvernområde «sett utenfra»
• Miljødirektoratet - Miljødirektoratet kommer for blant annet å informere om status for supplerende vern. Miljødirektoratet vil også gå gjennom de ulike formene for vern, og de ulike verneforskriftene med fokus på Lyngsalpan. Det vil åpnes for spørsmål.
• Verneområdeforvalterne, informasjon om vedtatt besøksstrategi og implementering av merkevare og tiltak.

Vel møtt

Arrangør: Lyngsalpan landskapsvernområde
: Tindevangen
Tid: tirsdag 19. november 16:30