Kirkeklubben

Kirkeklubben er et tilbud for personer med en funksjonshemning.
Medlemmer kommer til kirke for å synge og høre bibelfortelling.

Velkommen!!

Annenhver onsdag

Arrangør: Lyngen menighet
: Menighetshuset, Lyngseidet
Tid: onsdag 22. januar 18:00