Overhøring Konfirmantene 2020

Arrangør: Lyngen menighet
: Lyngen kirke
Tid: torsdag 21. mai 16:00