Årsmøte Lyngen Klatreklubb

Årsmøte for LKK blir avholdt 19. feb. kl. 19.00 på MML. Vi ønsker alle medlemmer og andre klatreinteresserte velkommen. Vi har behov for nye krefter inn i klubben, så hvis du ønsker å bidra for å utvikle miljøet r dette møtet du må få med deg!

Saksliste:
Godkjenning av de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling
Valg av dirigent
Behandling av idrettslagets årsberetning
Behandling av forslag og saker
Fastsette medlemskontingent
Fastsette treningsavgift
Vedta idrettslagets budsjett
Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Valg av styre

Arrangør: Lyngen Klatreklubb
: pin Magic Mountain Lodge-Lyngen 9060 Lyngseidet
Tid: onsdag 19. februar 19:00
Meeting