Årsmøte Rottenvik bygdelag

Årsmøtet i Rottenvik bygdelag/ Rottenvik grendehus SA for 2020 blir torsdag den 12.mars kl. 18. Innkomne saker må være styret i hende seinest 1. mars. :) :)

Arrangør: Rottenvik bygdelag
: Rottenvik grendehus
Tid: torsdag 12. mars 18:00
Meeting