Skolegudstjeneste

Arrangør: Lyngen menighet & 5.trinn v/ Eidebakken skole
: Lyngen kirke
Tid: torsdag 17. desember 13:00
Youth