Innføringskurs Tegning

Dette kurset tar for seg de mest grunnleggende ferdighetene man bør ha for å bli en god tegner. I tillegg til å gå gjennom hvilke redskaper og materialer man trenger for å utrykke seg grafisk, tar vi for oss ulike måter å bruke disse ut fra hvilke motiver vi ønsker å jobbe med
Kurset går onsdager 14.30 -16.30 og varer i 8 uker.

Kunst

Arrangør: Lyngen kulturskole
: Eidebakken, skoleveien 29
Tid: onsdag 6. januar 14:30