Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Kursprisen er satt til kr 2 100,- for kurs som går på ukedager og kr 2 400,- for kurs som går i helga eller som går på to kvelder. Inkludert i prisen er mat i kurstiden
Trykk interessert om dette er noe du kunne tenke deg å gjennomføre.
NÅ!! har vi mulighet til å få godkjennelse som kontrollør for de som ønsker å selge kjøtt med dokumentasjon.
Datoen som er satt er ikke endelig, men det blir første halvdel av september 2021
Kursbeskrivelse
Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
Skogkurs har utviklet bransjestandard og et kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs som arrangeres over hele landet.
I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning til opplegget for opplæring av feltkontrollører. Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs over 8 timer som foregår innendørs - med forelesninger, erfaringsutvekslinger og demonstrasjoner.
Kursprisen er satt til kr 2 100,- for kurs som går på ukedager og kr 2 400,- for kurs som går i helga eller som går på to kvelder. Inkludert i prisen er mat i kurstiden og kursdokumentasjonen som er:
Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
Fagheftet "Feltkontroll av hjorteviltkjøtt" ( 62 sider)
20 erklæringsblanketter med buntestrips
Samleliste for kontrollerte dyr
Ved kursets slutt vil godkjent feltkontrollør få utdelt kursbevis.
Krav til deltakerne
Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet. Det kreves ikke skriftlig dokumentasjon på dette, men vi baserer oss på gjensidig tillit.
Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, uten å blir godkjent feltkontrollør.
Kursinnhold:
Lovverk og administrative bestemmelser
Kjøttkvalitet, hva er det?
Hjortevilts anatomi, fysiologi og adferd
Sykdommer hos hjortevilt i Norge
Skader på hjortevilt
Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare
Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp
Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
Lokaler til slakting og lagring av kjøtt
Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
Rutiner ved feltkontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt

Arrangør: SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT
: Bygdetun Lenagsøyra
Tid: lrdag 11. september 09:00
General
https://www.checkin.no/event/32843/feltkon...
https://www.facebook.com/events/5647631545...