LyngenTråkket - terapisykling i små puljer i 3 etg. Lyngstunet

Fem syklister i hver pulje på 30 minutt.
Du kan maks reservere sykkelen 90 minutt.
Avtal påmelding pga. smittevernregler.
Du kan få rekvirert fysio-taxi for å kunne delta.
Lavterskeltilbud for uføre 50+, pensjonister og eldre. Husk 400 meter er like imponerende som 4 km.
Ring 40028629.😊

Arrangør: HVERDAGSMESTRING LYNGEN KOMMUNE
: Storstua i 3etg ved Lyngstunet
Tid: tirsdag 25. januar 10:00
Sports