Friskliv-ute, Bygdesterk ytre Lyngen

Lavterskel aktivitetstilbud gjennom Frisklivssentralen Lyngen
Passer for voksne og eldre som ønsker økt aktivtetsnivå.
Tilbudet ledes av ergoterapeut eller fysioterapeut ansatt i kommunen.

Arrangør: fr
: Kunstgress banen til Lyngstuva
Tid: fredag 1. oktober 10:30
Sports