LyngenTråkket - Sykkeltrim i små grupper, 3etg Lyngstunet. Påmelding

Tirsdag 30 august starter sykkelklubben LyngenTråkket opp med sitt faste aktivitetstilbud i 3etg på Lyngstunet. Vi begynner å bli en bra gjeng, og vi har alltid plass til flere skjulte idrettsutøvere. Terapisykling er en veldig skånsom og sosial form for aktivitet/trening. Hvert år deltar vi i sykkel-vm og har derav vm-bankett(se bilder). Et fint konsept for å bygge lagånd, aktivitetsglede og motivasjon. Tilbudet er ment for uføre, pensjonister og eldre som ønsker å holde seg i form. Lammelser eller proteser er ingen hindring. Du kan bruke både armer og bena. Terapisyklene kan tilpasses ethvert funksjonsnivå. Det er gratis. En kan få rekvirert taxi via pasientreiser for å delta.
Det er fem stykker som sykler samtidig, så vi har en nøye planlagt timeplan for når folk møter opp. Ta derfor kontakt og avtale oppmøtetidspunkt på tlf. 40028629.

Arrangør: HVERDAGSMESTRING LYNGEN KOMMUNE
: Storstua i 3etg ved Lyngstunet
Tid: torsdag 1. januar
Sports