Mandagstrimmen

Oppvarming, pilates, styrketrening for
hele kroppen.
Yoga og avspenning Et lavterskel tilbud
Hver mandag fra kl 19.00 til 20,30

Arrangør: Wenche Hansen
: Gymsalen Eidebakken skole
Tid: mandag 16. januar 19:00
Sports