Årsmøte Lyngseidet Musikkorps

Innkalling til årsmøte i Lyngseidet Musikkorps for driftsåret 2022 på Kulturskolen.
Møtet finner sted: Onsdag 8/2-23 kl. 2030.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen.
4. Årsmelding.
5. Årsregnskap og budsjett.
6. Valg.

Vel møtt hilsen leder Trond Ivar Jørgensen 😊

Arrangør: Lyngseidet Musikkorps
: Kulturskolens lokaler - Eidebakken
Tid: onsdag 8. februar 20:30