Employer branding - dagskurs

Kampen om den beste kompetansen spisser seg til. Den kommende generasjonen med arbeidstakere stiller stadig høyere krav til sine arbeidsgivere enn den forrige generasjonen. Samtidig vet vi at tilgang på ny arbeidskraft har blitt en av de største barrierene for vekst – spesielt i den nord-norske økonomien.

Det er summen av disse faktorene som gjør at stadig flere bedrifter jobber målrettet med employer branding i sitt kommunikasjonsarbeid.

Men hvor starter man? Historisk sett har rekruttering (employer) og markedsføring (branding) vært to ulike funksjoner til en bedrift, og det utgjør ofte en utfordring når dagens arbeidsmarked krever at disse funksjonene jobber så målrettet sammen.

Kurset handler om employer branding, og deltakerne vil både få en innføring i hva som definerer employer branding, hvilken konkret verdi det representerer for deres organisasjon, og hvordan det i praksis gjøres i dag. Det vil legges opp til en del praktisk arbeid, og det er derfor et kurs som er best egnet for de som til daglig jobber strategisk og/eller utøvende med kommunikasjons-, markeds-, eller rekrutteringsarbeidet til en organisasjon.

Dagskurs på 6 timer som blir organisert med samme innhold på to ulike steder (Nordreisa og Lyngen)

Målgruppe:
Kurset vil være egnet for alle organisasjoner som har ansvaret for egen rekruttering. Det anbefales, som nevnt ovenfor, at ansatte som til daglig jobber strategisk og/eller utøvende med kommunikasjons-, markeds-, eller rekrutteringsarbeidet deltar på vegne av en organisasjon.

Innholdet i kurset er universelt, og vil være egnet for både små og større bedrifter

Dette lærer jeg:
- Ha en bedre forståelse av hvordan man markedsfører egen bedrift som en attraktiv plass å jobbe, og hvordan dette kan gjøres gjennom enkel innsats i f.eks. sosiale medier og gjennom annet kommunikasjonsarbeid.
- Ha en bedre forståelse av "kundereisen" til en person som søker arbeid.
- Være istand til å skrive bedre stillingsannonser som selger inn arbeidsplassen.
- Vite mer om hvilke aspekter av arbeidsplassen som kan/bør fremheves (jmf. deres employer branding-strategi).
- Kunne litt om hvordan man også jobber med annonsering og målstyring for å nå de rette kandidatene.

Praktisk info

Dagskurs: 6 timer
Hvor: Sørheim Brygge, Strandveien 30
9060 Lyngseidet
Dato og klokkeslett: 15.februar 2023 kl. 0900-1500
Pris: 1500,- (inkl. lunsj + kaffe)
Ved flere deltagere fra en bedrift: kr 750,- for deltager to og oppover.
Kursholder: Cato Birkestrand, Spoon
Påmeldinger:
https://www.campusnt.no/employer-branding

Arrangør: Lyngen kommune Tuomi-Tuulia Ervasti
: Sørheim Brygge, Strandveien 34, Lyngseidet, Lyngen
Tid: onsdag 15. februar 09:00
Annet
https://www.campusnt.no/employer-branding
https://fb.me/e/2gatmRfw7