Årsmøte Skinnelv/Koppangen bygdelag

Årsmøte Skinnelv/Koppangen bygdelag 2023
Tid: Fredag 3. mars kl 2000
Sted: Grendehuset Fastdalen
Saksliste:
• Godkjenne innkallingen og sakslista
• Valg av møteleder og referent
• Valg av 2 personer å skrive under protokollen
• Årsberetningen 2022
• Årsregnskap 2022
• Budsjett 2023
• Innkomne forslag
• Valg

Arrangør: Skinnelv/Koppangen bygdelag
: Fastdal grendehus
Tid: fredag 3. mars 20:00