Årsmøte Furuflaten Idrettslag

Velkommen til årsmøte i Furuflaten idrettslag.

Saker.
1. Åpning av møtet og godkjenne de stemmeberettige
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og foretningsorden.
3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning 2022
5. Regnskap 2022
6. Budsjett 2023
7. Eventuelt innkomne forslag

Med hilsen
Styret i Furuflaten I.L. ⚽ ✍🏽

Arrangør: Ernst Sommerseth/Furuflaten I.L.
: Samfunnshuset, Furustua
Tid: torsdag 23. mars 19:00