Årsmøte Lyngen Røde Kors Hjelpekorps

Årsmøte for Lyngen Røde Kors 23/03-23 kl 20.00.
Sted TK-bygget møterom.

Saksliste:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av årsregnskap 2022
4. innkomne saker
5. Valg

- Styret.

Arrangør: Lyngen Røde Kors Hjelpekorps
: TK-bygget møterom, Eidebakken
Tid: torsdag 23. mars 20:00