Årsmøte Furuflaten bygdeutvalg

Velkommen til årsmøte i bygdeutvalget Furuflaten på Furustua 21/03 kl 18.00.

Sak 1. Godkjenne innkalling og dagsorden
Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
Sak 3. Årsberetning
Sak 4. Godkjenne regnskap
Sak 5. Valg
Sak 6. Eventuelt

Mvh:
Else-Lill Lyngra leder.

Arrangør: Else-Lill Lyngra / Furuflaten VEL
: Furustua. Samfunnshuset Furuflaten
Tid: tirsdag 21. mars 18:00