Møte for frivillige lag og foreninger

Er du med i frivillige lag og foreninger? Ønsker dokker å få informasjon om finansiering av tiltak rettet mot tilflyttere? Eller har dokker medlemmer med tilflytterbakgrunn?
Tilflytterstrategiprosjektet skal organisere et arrangement for frivillige lag og foreninger i Lyngen. I dette møtet vil de bli gitt informasjon om
- hvilke tilskuddsmidler det finnes i området som er tilgjengelige for frivillige lag og foreninger når det gjelder tilflyttere
- å dele erfaringer som dokker har f.eks. relatert til tilflyttere og hvis det er behov for kurs for å bygge kompetanse relatert til tilflyttere
Det er også ønskelig å få tilbakemeldinger med hensyn til synliggjøring av tilbud som lag og foreninger har i Lyngen kommune. Dette kan presenteres gjennom felles side, f.eks. kommunen sin nettside.
Vi møtes på Rådhuset på onsdag 29.3.2023 kl 18-20. Lett servering.
Velkommen!
Tuomi-Tuulia
prosjektleder, Tilflytterstrategiprosjekt
Mer informasjon:
tuomi-tuulia.ervasti@lyngen.kommune.no
400 28 542

Arrangør: Lyngen kommune
: Rådhuset (Kommunehuset).
Tid: onsdag 29. mars 18:00