Årsmøte Karnes-Oksvik vassverk

Årsmøte i Karnes-Oksvik vassverk onsdag 29.mars kl 19.00.
Saksliste:

Godkjenning av innkalling/saksliste.
Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll.
Styrets årsmelding.
Regnskap.
Fastsettelse av vannavgift.
Fastsettelse av styrets honorar.
Valg.
Eventuelt innkomne saker.

Velkommen! Styret :)

Arrangør: Karnes-Oksvik vassverk
: Kavringen barnehage, møterom
Tid: onsdag 29. mars 19:00