Aktiviteter Aktiv Lyngen
Dag og tid Aktivitet Kontaktperson
Mandager 1800-2100 Treffpunkt Lyngseidet (gammelskolen) Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)
Tirsdager 1700-2000 Familieklatring i hallen Katja Pekkala (412 93 861 )
Tirsdager fra 1700 Treffpunkt for videregående elever i Tromsø(annenhver uke) Thomas Wedege (906 67 084) Sjur Nesheim (400 28 639)
Tirdsdager fra 1700 Mulighet for samtale med kommunepsykologen i Tromsø Sjur Nesheim (400 28 639)
Torsdager 1800-2000 Ungdomsklatring i hallen Katja Pekkala (412 93 861 )
Fredager 1900-2200 Åpen hall- klatring og fotball Katja Pekkala (412 93 861 )
Løpende Ungdommens turgruppe Katja Pekkala (412 93 861 )
Løpende Skoleferie- tilbud- kunngjøres på FB og hjemmeside Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)
Løpende  Mekkegarasje (gjenåpner snart) Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)
Løpende Ungdom i arbeid- småjobbsentral Kåre Bjørnar Olsen (400 28 622)